Una ciutat diversa, una ciutat compromesa amb la convivència i la cohesió social
Inici / Impulsem la Interculturalitat

Impulsem la Interculturalitat

Impuls i suport a l'acció intercultural de la ciutat

Qui som:

Projectes Interculturals és la línia d’acció del Programa BCN Interculturalitat que ofereix suport al desenvolu­pament d’aquests projectes impulsats per entitats, as­sociacions, equipaments, l’Ajuntament i els districtes de la ciutat.

Barcelona és una ciutat on es desenvolupen una gran quantitat de projectes i activitats amb una vessant in­tercultural. Aquests projectes els generen:

 • Els 10 districtes de la ciutat que, en el model descen­tralitzat de Barcelona, tenen capacitat de decisió i gestió econòmica dels seus equipaments i serveis.
 • El fort teixit associatiu de la ciutat.
 • El mateix Ajuntament de Barcelona.

Què fem:

Donem suport econòmic i tècnic als projectes intercul­turals dels districtes. És el cas, per exemple, del suport donat a:

 • Servei d’Escales de Veïns dels districtes de Nou Barris i Sant Martí.
 • Programa XEIX, que treballa per a la inclusió dels co­merciants d’origen xinès i paquistanès a la xarxa as­sociativa del districte de l’Eixample.
 • Do d’Acords, orquestra infantil intercultural del dis­tricte de Sants-Montjuïc.
 • La Cruïlla Comuna, activitats de sensibilització vers la diversitat cultural als instituts del districte de Sarrià- Sant Gervasi.

Donem suport econòmic i tècnic als projectes intercul­turals d’entitats i associacions.

 • A través d’una línia anual de subvencions públiques.

Impulsem accions interculturals conjuntament amb entitats, serveis i equipaments dels barris, com ara:

 • Accions amb els equipaments de proximitat, creant propostes amb centres cívics, centres culturals, ca­sals de barri, etc.
 • Accions interculturals als barris: iniciatives intercul­turals construïdes amb els mateixos agents socials dels territoris (plans de desenvolupament comunitari, xarxa associativa, etc.).
 • Sons de la Barcelona intercultural: tallers elaborats amb centres cívics i la Fundació Phonos de la UPF, amb l’objectiu de crear col·lectivament el mapa sonor de la diversitat cultural de la ciutat.
 • Imagina’t Barcelona – Col·lecció intercultural: vol sen­sibilitzar i reflexionar sobre la diversitat cultural als centres educatius de secundària.
 • Projecte Rossinyol: mitjançant la mentoria social com a eina educativa, es generen trobades improbables de confiança i amistat entre un noi divers (mentorat) i un estudiant universitari (mentor).
 • Barcelona Coral Àsia i Aula de Teatre Fòrum: propos­tes de creació cultural on a partir de la diversitat d’origen dels participants s’aconsegueixen resultats molt positius a partir d’objectius comuns.

Com podeu contactar amb nosaltres?

A través del correu electrònic projectesinterculturals @bcn.cat