Una ciutat diversa, una ciutat compromesa amb la convivència i la cohesió social
Inici / Antirumors - Què fem

Antirumors - Què fem

Una convivència lliure de rumors i estereotips

Qui som?

L’Estratègia BCN Antirumors és la línia d’acció del Pro­grama BCN Interculturalitat. Neix de la constatació, durant el procés participatiu d’elaboració del Pla BCN Interculturalitat, que un dels elements que dificulta més la convivència en la diver­sitat és el desconeixement de l’altre.

Aquest desco­neixement es transforma sovint en por o recança i es verbalitza a través de rumors i estereotips falsos.

Què fem?

Generem eines i discur­sos per desmuntar aquests rumors i estereotips per, d’aquesta manera, avançar cap a una convivència in­tercultural cohesionada.

Com ho fem?

  • Organitzem campanyes de sensibilització antirumors que es recolzen en diferents materials físics (còmics, xapes, gots, guies, manuals) i en accions als espais web i xarxes virtuals.
  • Actuem des d’una perspectiva territorial oferint a les en­titats dels diferents barris i districtes:  serveis, equipaments, centres educatius, i activitats gratuïtes de sensibilització antirumors i reflexió in­tercultural (tallers, obres teatrals participatives, de­bats, etc.). Aquestes propostes s’apleguen en un catàleg d’activitats que des del 2012 es renova anualment.
  • Oferim també formacions gratuïtes que permeten compartir amb la ciutadania arguments i eines comu­nicatives antirumors. Les persones que fan aquestes formacions es converteixen en agents antirumors.

Treballem de manera conjunta amb la Xarxa BCN Antirumors, formada per més de 500 membres, entre entitats i persones a títol individual.

L’Ajuntament de Barcelona forma part de la Xarxa BCN Antirumors i la considera una peça col·laborativa clau en el desplegament de l’Estratègia BCN Antirumors.

Com a membre destacat de la Xarxa, l’Ajuntament de Barcelona aporta suport tècnic, participa en els grups de treball de la Xarxa i posa a la seva disposició mate­rials i recursos econòmics.

Podeu ampliar la informació sobre la Xarxa BCN Antirumors aquí.

Com podeu contactar amb nosaltres?

A través del correu electrònic antirumors @bcn.cat